کتاب های دهه 2000

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 2000
 کتاب خلق شخصیت هایی که بچه ها دوست دارند

کتاب خلق شخصیت هایی که بچه ها دوست دارند

اثر ایلین ماری آلفین از انتشارات سوره مهر


 کتاب شخصیت پردازی پویا

کتاب شخصیت پردازی پویا

اثر نانسی کرس از انتشارات سوره مهر


 کتاب فوت و فن بازنگری

کتاب فوت و فن بازنگری

اثر جیمز اسکات بل از انتشارات سوره مهر


 کتاب جادوی زاویه دید

کتاب جادوی زاویه دید

اثر آلیشیا راسلی از انتشارات سوره مهر


 کتاب طرح و ساختار رمان

کتاب طرح و ساختار رمان

اثر جیمز اسکات بل از انتشارات سوره مهر


 کتاب زندگینامه خودتان را بنویسید حتی اگر مشهور نیستید

کتاب زندگینامه خودتان را بنویسید حتی اگر مشهور نیستید

اثر استیو زوسمر از انتشارات سوره مهر


 کتاب صحنه پردازی در رمان

کتاب صحنه پردازی در رمان

اثر ریموند آبستفلد از انتشارات سوره مهر


 کتاب گفت و گو نویسی

کتاب گفت و گو نویسی

اثر گلوریا کمپتون از انتشارات سوره مهر


 کتاب همه چیز درباره نویسندگی خلاق

کتاب همه چیز درباره نویسندگی خلاق

اثر کرول وایتلی از انتشارات سوره مهر


 کتاب غریبه در بخار نمک

کتاب غریبه در بخار نمک

اثر احمد آرام از انتشارات افق