کتاب گلوله برفی

اثر آلیس شرودر از انتشارات آپاما - مترجم: شهریار هاشمی-دهه 2000

A portrait of the life and career of investment guru Warren Buffett sheds new light on the man, as well as on the work, ideas, business principles, strategies, and no-nonsense insights that have guided his phenomenally successful business endeavors.


خرید کتاب گلوله برفی
جستجوی کتاب گلوله برفی در گودریدز

معرفی کتاب گلوله برفی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گلوله برفی


 کتاب اردوی آماده سازی
 کتاب توفان شن
 کتاب اصول تربیت فرزند
 کتاب آهن، پتاسیم، نیکل
 کتاب تک گویی های کلاسیک برای زنان
 کتاب قورباغه ی بزرگ توکیو را نجات می دهد