کتاب کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم

اثر فرشید موسوی از انتشارات کتابکده کسری - مترجم: آزاده پاینده رخشانی-دهه 2000

براساس سمینارهای برگزار شده در دانشگاه هاروارد


خرید کتاب کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم
جستجوی کتاب کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم در گودریدز

معرفی کتاب کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم


 کتاب راهنمای جامع خلاقیت کمبریج - جلد1
 کتاب راهنمای جامع خلاقیت کمبریج - جلد 2
 کتاب راهنمای عملی تدریس در کلاسهای درس بزرگ و پرجمعیت
 کتاب روابط عمومی بین المللی - جلد1
 کتاب روابط عمومی تخصصی - جلد 2
 کتاب روان درمانی کوتاه مدت