کتاب چه کسی تغییر را کشت؟

اثر کن بلانچارد از انتشارات لیوسا - مترجم: عطیه رفیعی-دهه 2000
خرید کتاب چه کسی تغییر را کشت؟
جستجوی کتاب چه کسی تغییر را کشت؟ در گودریدز

معرفی کتاب چه کسی تغییر را کشت؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چه کسی تغییر را کشت؟


 کتاب جایی در قلبم
 کتاب فلین و دزدان دریایی
 کتاب هالووین مبارک عزیز دلم!
 کتاب کریسمس مبارک عزیز دلم!
 کتاب اصول اساسی علم اقتصاد 
 کتاب درستها و نادرستهای اقتصاد