کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان

اثر مجموعه ی نویسندگان-استوارت کافمن از انتشارات نشر گویا - مترجم: علی اکبر عبدالرشیدی-دهه 2000
خرید کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان
جستجوی کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان در گودریدز

معرفی کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان


 کتاب مصاحبه رفتاری (شایستگی مدار)
 کتاب ماجرای زعفران
 کتاب تختخواب فریدا
 کتاب Hold Me Tight
 کتاب When We Were Orphans
 کتاب مسکن و توسعه اقتصادی