کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان

اثر مجموعه ی نویسندگان-استوارت کافمن از انتشارات نشر گویا - مترجم: علی اکبر عبدالرشیدی-دهه 2000
خرید کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان
جستجوی کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان در گودریدز

معرفی کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب موازنه قدرت در تاریخ جهان


 کتاب اقتصاد بخش عمومی (متن کامل)
 کتاب طراحی پرفورمنس
 کتاب اتین دکرو
 کتاب چیزهای شکننده
 کتاب تاریخ فشرده ی اروپا
 کتاب جعبه ابزار ارتباط بدون خشونت برای تسهیلگران