کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن

اثر رابرت شمین از انتشارات طاهریان - مترجم: ابوالفضل طاهریان ریزی-دهه 2000
خرید کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن
جستجوی کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن در گودریدز

معرفی کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت دیوانگی در موفقیت و پولدار شدن


 کتاب اقتصاد بخش عمومی (متن کامل)
 کتاب طراحی پرفورمنس
 کتاب اتین دکرو
 کتاب چیزهای شکننده
 کتاب تاریخ فشرده ی اروپا
 کتاب جعبه ابزار ارتباط بدون خشونت برای تسهیلگران