از آن صدف تااین دریا
از این دریا تا این عکس
که در آلبوم کدر شده است
راهی نیست
فقط باید صبور بود
به پایان برسد
تا
ما یاد همه ی کافه های جوانی را
به دریا بریزیم
دست های ما
خالی است.


خرید کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است
جستجوی کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است در گودریدز

معرفی کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است


 کتاب طعه های زمستانی
 کتاب آگوست در اسیج کانتی
 کتاب گریگور و پیش بینی بین
 کتاب اصول تربیت فرزند
 کتاب کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو 6
 کتاب شپش پالاس