از آن صدف تااین دریا
از این دریا تا این عکس
که در آلبوم کدر شده است
راهی نیست
فقط باید صبور بود
به پایان برسد
تا
ما یاد همه ی کافه های جوانی را
به دریا بریزیم
دست های ما
خالی است.


خرید کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است
جستجوی کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است در گودریدز

معرفی کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روی دریا فقط یک قایق کاغذی مانده است


 کتاب عمل عاشقانه
 کتاب مجموعه رمان های در جست و جوی دلتورا
 کتاب جایگاه ما در جهان هستی
 کتاب اول من بعد ما
 کتاب سور بز
 کتاب این سوی رودخانه ی ادر