کتاب رهبران نوین

اثر دانیل گولمن از انتشارات گرایش تازه - مترجم: امیرمحمد قدس شریفی-دهه 2000
خرید کتاب رهبران نوین
جستجوی کتاب رهبران نوین در گودریدز

معرفی کتاب رهبران نوین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبران نوین


 کتاب گسسته
 کتاب یادداشتهایی از یک دوست
 کتاب آشنایی با تولستوی
 کتاب خاطرات دایه
 کتاب ایران عصر صفوی
 کتاب چکامه ها