کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی

اثر جی ام شفریتز از انتشارات شورآفرین - مترجم: نادر هوشمندیار-دهه 2000
خرید کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی
جستجوی کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی در گودریدز

معرفی کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی


 کتاب آموزش گام به گام هک و ضد هک
 کتاب سامی کیز (7)
 کتاب تاکتیک های رهبری
 کتاب تئوری همه چیز
 کتاب نتایج قابل پیش بینی در شرایط غیر قابل پیش بینی
 کتاب کتاب راهنمای مهارت های ارتباط تلفنی