کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول)

اثر دافید استوتارت از انتشارات دیباگران تهران - مترجم: علیرضا طالبی-دهه 2000
خرید کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول)
جستجوی کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول) در گودریدز

معرفی کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول)


 کتاب خلیج فارس
 کتاب نوازنده زنده است؟ و جیب هایی پر از نان
 کتاب دینامیک سیالات کاربردی
 کتاب پسافاجعه (خشونت و بازساختن خود)
 کتاب اینجا و اکنون
 کتاب شاید اما نه همیشه