کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول)

اثر دافید استوتارت از انتشارات دیباگران تهران - مترجم: علیرضا طالبی-دهه 2000
خرید کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول)
جستجوی کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول) در گودریدز

معرفی کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امنیت سامانه های اینترنتی (جلد اول)


 کتاب معماهای پیچیده در گروه درمانی
 کتاب آموزش گام به گام هک و ضد هک
 کتاب سامی کیز (7)
 کتاب تاکتیک های رهبری
 کتاب تئوری همه چیز
 کتاب نتایج قابل پیش بینی در شرایط غیر قابل پیش بینی