کتاب یخ زده

اثر بریانی لی وری از انتشارات مهرگان خرد - مترجم: رکسانا طالبی-دهه 2000

The fourth play written by playwright Rajiv Joseph follows the lives of two best friends tumultuous relationship and lives as they come together over a 30 year period.


خرید کتاب یخ زده
جستجوی کتاب یخ زده در گودریدز

معرفی کتاب یخ زده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یخ زده


 کتاب غول های غارنشین 2
 کتاب غول های غارنشین 1
 کتاب ریکی ریکوتا و موش آهنی خفن 2
 کتاب ریکی ریکوتا و موش آهنی خفن 4
 کتاب نیمه پنهان تغییر
 کتاب میخ های تابوت تو را من می کوبم