کتاب چطور گرسنه هستیم

اثر دیو اگرز از انتشارات نیکا - مترجم: بابک مظلومی-دهه 2000

«چطور گرسنه هستیم» مجموعه‌ای از داستان‌های کوتاه، نوشته دیو اگرز، نویسنده و ویراستار معاصر آمریکایی است.
داستان‌های این مجموعه حکایت بی‌قراری و عطش خاموش‌نشدنی روح آدمی نسبت به دانایی، عشق و آرامش است. شاید نام کتاب نیز برای نشان دادن همین ویژگی آدمی انتخاب شده است. عنوانی که نام هیچ یک از داستان‌های مجموعه نیست اما پیوند دهنده محتوای درونی آنها است. نام برخی از این داستان‌ها عبارتند از

یکی دیگر، آرام، وقتی زوزه کشیدن را یاد گرفتند، من و مادرت، پس از اینکه به رودخانه پرت شدم و پیش از اینکه غرق شوم.


خرید کتاب چطور گرسنه هستیم
جستجوی کتاب چطور گرسنه هستیم در گودریدز

معرفی کتاب چطور گرسنه هستیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چطور گرسنه هستیم


 کتاب کودک پولدار کودک باهوش
 کتاب مسیر انگلیسی ها
 کتاب جوان و ثروتمند بازنشسته شوید!
 کتاب زندگی در غربت
 کتاب آن گونه نبود که می نمود : یادها و فریادها
 کتاب چه گونه جهان درون خود را بسازیم