کتاب های دهه 2000

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 2000
 کتاب مصاحبه رفتاری (شایستگی مدار)

کتاب مصاحبه رفتاری (شایستگی مدار)

اثر ویکتوریا هوومایر از انتشارات زرین اندیشمند


 کتاب ماجرای زعفران

کتاب ماجرای زعفران

اثر مارتین ویدمارک از انتشارات پریان


 کتاب تختخواب فریدا

کتاب تختخواب فریدا

اثر اسلاونکا دراکولیچ از انتشارات انتشارات آنجا


 کتاب Hold Me Tight

کتاب Hold Me Tight

اثر سو جانسن از انتشارات معیار علم


 کتاب When We Were Orphans

کتاب When We Were Orphans

اثر کازوئو ایشی گورو از انتشارات معیار علم


 کتاب مسکن و توسعه اقتصادی

کتاب مسکن و توسعه اقتصادی

اثر آنا کاجیملو توبجیکا از انتشارات نگارستان اندیشه


 کتاب Status Anxiety

کتاب Status Anxiety

اثر آلن دوباتن از انتشارات معیار علم


 کتاب اقتصاد شادکامی

کتاب اقتصاد شادکامی

اثر مارک آلینسکی از انتشارات نگاه معاصر


 کتاب فلسفه موزه

کتاب فلسفه موزه

اثر هیو ه. جنویز از انتشارات حکمت


 کتاب تروترو قیافه اش را عوض می کند

کتاب تروترو قیافه اش را عوض می کند

اثر بندیکت گتیه از انتشارات هوپا