کتاب های دهه 2000

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 2000
 کتاب برندها و برندسازی

کتاب برندها و برندسازی

اثر ریتا کلیفتون از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب پر

کتاب پر

اثر ژاکلین وودسن از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری

کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری

اثر ریموند بیکر از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب بن لادن

کتاب بن لادن

اثر جین ساسون از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب ساختار سازمانی

کتاب ساختار سازمانی

اثر ریچارد ام برتن از انتشارات دنیای اقتصاد


 کتاب حمله به عراق

کتاب حمله به عراق

اثر نورمن سولومون از انتشارات نیستان


 کتاب آخرین روز عجیب در لس آنجلس

کتاب آخرین روز عجیب در لس آنجلس

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیستان


 کتاب نقشه هایت را بسوزان

کتاب نقشه هایت را بسوزان

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیستان


 کتاب دوران طلایی دل شکستگی

کتاب دوران طلایی دل شکستگی

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیستان


 کتاب درک آموزش زبان از روش تا پساروش

کتاب درک آموزش زبان از روش تا پساروش

اثر بی کوماراوادیولو از انتشارات جنگل