کتاب 1000 نماد

اثر راونا شفرد از انتشارات نشر نی - مترجم: نسترن لواسانی-دهه 2000

نمادها در ادبیات، افسانه، اسطوره و هنرهای بصری کاربرد فراوانی دارند. اما همه نمادها نمود بصری ندارند، چرا که گاه نمادی آن‌چنان قدرتمند است که به تصویر درآوردنش یک تابو شده است. جهان نمادها دنیای استنتاج و پیشنهاد است، نه جهان واقعیات مادی و اظهارات صریح. تعریف ساده نماد یعنی آن‌چه در فرهنگی خاص، معنای دیگری به خود می‌گیرد. به گفته یونگ: «نماد عبارت، نام یا حتی تصویری از اشیای زندگی روزمره ماست که علاوه بر معنای آشکار و متداول خود، معانی ضمنی مشخصی نیز دارد...»


خرید کتاب 1000 نماد
جستجوی کتاب 1000 نماد در گودریدز

معرفی کتاب 1000 نماد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 1000 نماد


 کتاب یک فنجان قهوه با ادگار آلن پو
 کتاب 17 قانون موفقیت
 کتاب ادبیات جهان را چگونه بخوانیم
 کتاب داستان موفقیت نخبگان
 کتاب باورم کن
 کتاب توفان شن