کتاب 1000 نماد

اثر راونا شفرد از انتشارات نشر نی - مترجم: نسترن لواسانی-دهه 2000

نمادها در ادبیات، افسانه، اسطوره و هنرهای بصری کاربرد فراوانی دارند. اما همه نمادها نمود بصری ندارند، چرا که گاه نمادی آن‌چنان قدرتمند است که به تصویر درآوردنش یک تابو شده است. جهان نمادها دنیای استنتاج و پیشنهاد است، نه جهان واقعیات مادی و اظهارات صریح. تعریف ساده نماد یعنی آن‌چه در فرهنگی خاص، معنای دیگری به خود می‌گیرد. به گفته یونگ: «نماد عبارت، نام یا حتی تصویری از اشیای زندگی روزمره ماست که علاوه بر معنای آشکار و متداول خود، معانی ضمنی مشخصی نیز دارد...»


خرید کتاب 1000 نماد
جستجوی کتاب 1000 نماد در گودریدز

معرفی کتاب 1000 نماد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 1000 نماد


 کتاب ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه
 کتاب من می توانم شما را ثروتمند کنم
 کتاب تاریخ فلسفه غرب 1
 کتاب بعد التحریر کمونیسم
 کتاب نژاد
 کتاب تفکر انتقادی