کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته

اثر برایان تریسی از انتشارات یاران - مترجم: فرزانه وکالتی-دهه 2000

The advice in this book is based on Brian Tracys twenty-five years of research, teaching, and personal experience on the subject of self-made millionaires. Tracy himself used these ideas to rise from humble beginnings to become a millionaire. And Tracy has discovered that all successful people practice these 21 success secrets, whether theyre consciously aware of it or not. In The 21 Success Secrets of Self-Made Millionaires Tracy not only identifies and defines each success secret, but also reveals its source and foundation, illustrates how it functions in the world, and shows how to apply it in life and work through specific steps and practical exercises that everyone can use.


خرید کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته
جستجوی کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته در گودریدز

معرفی کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته از نگاه کاربران
چندین ماه گذشته در طول @ @ @ @ @ @ شما چندین بار به نسخه صوتی گوش فرا دادید. خوب به ارزش گوش دادن، آن را همچنان به تقویت برخی از پیام های مشابه بری در چندین از دیگر کتاب ها / افکار خود را، که فقط بر اهمیت و جهانی است که آنها واقعا وجود دارد.

مشاهده لینک اصلی
من این کتاب را دوست داشتم! این شما را درگیر میکند، نمیتوانید آن را به راحتی بچرخانید، و آن را سریع خواندید. آرزو می کنم آقای تریسی هر چند جزئیات بیشتری داشته باشد. بعضی از مباحثی وجود داشت که امیدوار بودم در عمق کمی در مورد آن یاد بگیرم اما کتاب تنها سطح آن را نادیده گرفت.

مشاهده لینک اصلی
به سادگی عملی ... قدم های یک به یک را ...

مشاهده لینک اصلی
خواندن خوب است

مشاهده لینک اصلی
نگران نباشید عالی است! اگر خیلی زیاد صحبت کردم خیلی از دست خواهد رفت.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ۲۱ رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته


 کتاب داستان موفقیت نخبگان
 کتاب ذهن کامل نو
 کتاب تاریخ عشق
 کتاب بادبادک باز
 کتاب موسیو ابراهیم
 کتاب آخرین مهمان