کتاب گورمه رپسودی

اثر موریل باربری از انتشارات آوند دانش - مترجم: لیلا نظری-دهه 2000

این کتاب داستانی پر از خوشمزه‌هایی است که ما را به کمک حس چشایی و بویایی به دنیای درونی شخصیت‌های کتاب و همینطور به عمق زندگی و مرگ می‌برد.


خرید کتاب گورمه رپسودی
جستجوی کتاب گورمه رپسودی در گودریدز

معرفی کتاب گورمه رپسودی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گورمه رپسودی


 کتاب اعتماد به نفس فوری
 کتاب پیرایه، دختری از استانبول
 کتاب تله های فروش
 کتاب آسمان مانند دستهای توست
 کتاب زبان بدن
 کتاب فداکاری مظنون X