کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا

اثر جان جی. میرشایمر از انتشارات فرزان روز - مترجم: رضا کامشاد-دهه 2000

در اين كتاب مي خوانيم كه چگونه آمريكا بر خلاف منافع ملي خود، به حفظ منافع سياسي، نظامي و اقتصادي اسرائيل كوشا و مصر است.پروفسور جان جي مي ير شايمر و پروفسور استيفن. م. والت نويسندگان اين كتاب روشن مي كنند كه اين امر امكان ندارد مگر به خاطر قدرت و نفوذ گرو فشار (لابي) اسرائيل در داخل سيستم حكومتي آمريكا.


خرید کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا
جستجوی کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا در گودریدز

معرفی کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا


 کتاب دشمن مردم
 کتاب سکون سخن می گوید
 کتاب 12 ستون
 کتاب کتاب کوچک رنگ درمانی
 کتاب در کافه ی جوانی گم شده
 کتاب هنر درمان