کتاب کشش ها

اثر دیدیه ون کولارت از انتشارات نشر چشمه - مترجم: حسین سلیمانی نژاد-دهه 2000

دانشجوی دختری موضوع پایان‌نامه‌اش را به نویسنده‌ای اختصاص می‌دهد و با جذب او و وادار کردنش به نوشتن، آرامش زندگی‌اش را به‌هم می‌ریزد؛ نقاشی اقرار می‌کند چند دختر جوان شیفته‌ی نقاشی‌هایش شده‌اند و او با قلم‌مویش، از فاصله‌ی دور، آن‌ها را به قتل رسانده است؛ خانه‌ی متروک و فریبنده‌ای مردها را سمت خود می‌کشد و تا حد جنون افسون‌شان می‌کند...
آیا باید مقابل کشش مقاومت کرد؟ آیا دلیل تسلیم شدن، فرار از خود است یا پیدا کردن دوباره‌ی خود؟ در این کتاب، ماجرای سه هوس مرگ‌بار با رازی به‌هم پیوند خورده‌اند و استعداد یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان فرانسه را به اوج خود رسانده‌اند.


خرید کتاب کشش ها
جستجوی کتاب کشش ها در گودریدز

معرفی کتاب کشش ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کشش ها


 کتاب فرزندان شانارا (بخش اول)
 کتاب تله شادمانی
 کتاب مثل هیچ کس
 کتاب کابوی تحمل ناپذیر
 کتاب فرانکلین و بازی کامپیوتری
 کتاب ج مثل جادو