کتاب چیزی که دور گردنت حلقه می زند

اثر چیماماندا گزی ادیشی از انتشارات علم - مترجم: زهره فرجی-دهه 2000

اولین دزدی که به خانه ما دستبرد زد، همسایه‌مان اوستیا بود که از پنجره اتاق غذاخوری بالا خزیده بود و تلویزیون، ویدیو و چند نوار ویدیویی را که پدرم از آمریکا آورده بود، با خود برده بود. دومین دزدی که به خانه ما دستبرد زد برادرم نامابیا بود که با صحنه‌سازی یک سرقت، جواهرات مادرم را دزدیده بود؛


خرید کتاب چیزی که دور گردنت حلقه می زند
جستجوی کتاب چیزی که دور گردنت حلقه می زند در گودریدز

معرفی کتاب چیزی که دور گردنت حلقه می زند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چیزی که دور گردنت حلقه می زند


 کتاب درباره معنی زندگی
 کتاب برف
 کتاب فرزندان هورین
 کتاب بی سواد و فرقی نمی کند
 کتاب مرد بالشی
 کتاب کتاب گورستان