کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم

اثر آندره د گیلوم از انتشارات مروارید - مترجم: حسین یعقوبی-دهه 2000

Everyone wants to rule the world, but only a precious few have the skills to create an ironclad plan of attack. Simple, direct, and delightfully unprincipled, this guide contains tales of global power mongering from every age and endeavors to show dilettante dictators and tyrants-to-be just how its done. Tips are provided on creating a personal flag, what type of puppet government to establish, how to squelch free speech, and, most important, how to handle enemies.


خرید کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم
جستجوی کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم در گودریدز

معرفی کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم


 کتاب مطالعات سینمایی
 کتاب دشمن
 کتاب لالایی
 کتاب 10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی
 کتاب درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات
 کتاب هزارتوی خواب و هراس