کتاب چمدان پدرم

اثر اورهان پاموک از انتشارات مانیاهنر‏‫ - مترجم: امین صدیقی-دهه 2000

“Two years before his death, my father gave me a small suitcase full of his writings, hand writings and notebooks.” Orhan Pamuk gave a speech called “My Father’s Suitcase” when he received the Nobel Prize in Literature in December 2006. This emotional speech which sincerely conveys the spirit of Pamuk’s thirty two years of writing effort, had a deep, worldwide impact. This book combines “My Father’s Suitcase” which is a basic text about writing and living with Pamuk’s two other speeches in which the same subjects and problems are discussed from other perspectives.


خرید کتاب چمدان پدرم
جستجوی کتاب چمدان پدرم در گودریدز

معرفی کتاب چمدان پدرم از نگاه کاربران
شما این کتاب را دوست دارید که آیا شما نویسنده یا خواننده هستید یا نه، مهم نیست که آیا کتابهای شما را دوست دارید

مشاهده لینک اصلی
Orhan Pamukun با شور و شوق برای تماشای سخنرانی نوبل در تلویزیون با تماشا تماشا کرد، من بسیار تحت تأثیر قرار گرفتم. ایده حرکت به کیت نیز بسیار محبوب بود. مدتی است

مشاهده لینک اصلی
سپس مرد به ما گفت که باید بدانیم.

مشاهده لینک اصلی
این زیبایی است. من فکر می کنم همه انواع افرادی که هر کدام از اینها را تحت تاثیر قرار می دهند، صحیح ...... فوق العاده هستند.

مشاهده لینک اصلی
من در مورد این کتاب نگران بودم ... unfulfilled :(

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چمدان پدرم


 کتاب در باب تاریخ اندیشه
 کتاب یک زندگی
 کتاب محکم در آغوشم بگیر
 کتاب گاو بنفش
 کتاب کار
 کتاب انفجار بزرگ