کتاب پژواک برانگیز

اثر ریچارد پاورز از انتشارات نیلوفر - مترجم: مصطفی مفیدی-دهه 2000

؛«رمان شكوهمند - شكوهمند در گستره‌اش، شكوهمند در نقش‌مايه‌هايش، شكوهمند در انگاره‌پردازی‌اش.» «تاملات فلسفی‌اش از قدرت يك فيلم هيجان‌انگيز برخوردارند، و او به چشم‌انداز دشت بزرگ زندگی می‌بخشد، زندگی‌ای رويايی و به ياد ماندنی.»؛


خرید کتاب پژواک برانگیز
جستجوی کتاب پژواک برانگیز در گودریدز

معرفی کتاب پژواک برانگیز از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پژواک برانگیز


 کتاب یک انسان، یک حیوان
 کتاب همه کاری که باید بکنی کشتن است
 کتاب اینس روح من
 کتاب چشمان همیشه هشیار
 کتاب عشق
 کتاب خشونت و نظم های اجتماعی