کتاب پروژه شادی

اثر گریچن رابین از انتشارات آموت - مترجم: آرتمیس مسعودی-دهه 2000

پروژه شادی شیوه ای برای ایجاد تغییر در زندگی شماست. اولین گام آمادگی است. یعنی زمانی که شما متوجه می شود چه چیز برای شما خوشحالی، رضایت و تعهد به بار می آورد. و چه چیز برایتان گناه، خشم، کسالت و ندامت به همراه دارد. دومین گام آن است که وقتی متوجه شدید چه اقداماتی واقعاً شادی شما را افزایش می دهند، برای انجام دادن آنها، تصمیم های قاطع بگیرید. پس از آن نوبت به بخش جالب پروژه می رسد. یعنی به اجرا در آوردن تصمیم ها!


خرید کتاب پروژه شادی
جستجوی کتاب پروژه شادی در گودریدز

معرفی کتاب پروژه شادی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پروژه شادی


 کتاب زندگی پی
 کتاب سال غریب
 کتاب 12 ستون
 کتاب سکوت قبر
 کتاب در باب تاریخ اندیشه
 کتاب حافظه و تمرکز خود را تقویت کنید