کتاب هگل و پدیدار شناسی روح

اثر رابرت استرن از انتشارات ققنوس - مترجم: محمدمهدی اردبیلی-دهه 2000

پديدار شناسي روح هگل بي‌ترديد از حيث سبك و محتواي فلسفي يكي از بزرگ ترين آثار فلسفي تاريخ است. اين كتاب يكي از مهم ترين آثاري است كه دربارة هگل نوشته شده كه مطالعه آن براي فهم فلسفه و نظام هگلي ضروري است و به واسطه محتواي گسترده و تاثيرات بي‌اندازه اش بر انديشة بعد از خود. مي‌توان آن را نقطه عطفي در انديشه مدرن دانست. كتاب حاضر داستان سفر روح (تاريخ) از بدوي‌ترين و نازل‌ترين منزلگاهش، يعني يقين- حسي، تا والاترين مرتبه آگاهي، يعني دانش مطلق را روايت مي‌كند و در اين ميان كل تاريخ غرب در جهات مختلف، در قالب ديالكتيك هگلي مورد واكا‌وي و بازتفسيرقرار مي‌گيرد.
كتاب هگل و پديدارشناسي روح شرحي مقدماتي و حتي‌الامكان كامل و منسجم از كل پديدارشناسي روح به دست مي‌دهد و مي‌كوشد تا كل فرآيند تكوين روح را با زباني قابل فهم و با تعهد به متن پديدارشناسي و حفظ پيوستار ديالكتيكي آن و همچنين ارجاعات متعدد به ساير آثار هگل و اشراف قابل ملاحظه بر كل شارحان هگل تفسير كند.
«محمد مهدي اردبيلي» مترجم اين كتاب مدرس فلسفه است و حوزه تخصصي او فعاليت در فلسفه ايده‌آليسم آلماني به ويژه انديشه‌هاي هگل است.


خرید کتاب هگل و پدیدار شناسی روح
جستجوی کتاب هگل و پدیدار شناسی روح در گودریدز

معرفی کتاب هگل و پدیدار شناسی روح از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هگل و پدیدار شناسی روح


 کتاب مدیریت ارتباطات
 کتاب ترکیب بندی در عکاسی
 کتاب آخرین راه حل کاهش وزن و لاغری
 کتاب کلبه ام را ساده می سازم
 کتاب ادیان در خدمت انسان
 کتاب شبح آنیل