کتاب هدف

اثر برایان تریسی از انتشارات ذهن آویز - مترجم: مهدی قراچه داغی-دهه 2000
خرید کتاب هدف
جستجوی کتاب هدف در گودریدز

معرفی کتاب هدف از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هدف


 کتاب نبرد در اتاق فرمان
 کتاب حال و هوای عجیب در توکیو
 کتاب عذر خواهی یک دقیقه ای
 کتاب تضاد دولت و ملت
 کتاب مجموعه آثار آنا گاوالدا
 کتاب رهبران نوین