کتاب نبوغ لئوناردو

اثر گوئیدو ویسکونتی از انتشارات پرنده آبی - مترجم: شهاب الدین عباسی-دهه 2000
خرید کتاب نبوغ لئوناردو
جستجوی کتاب نبوغ لئوناردو در گودریدز

معرفی کتاب نبوغ لئوناردو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نبوغ لئوناردو


 کتاب برندها و برندسازی
 کتاب پر
 کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری
 کتاب بن لادن
 کتاب ساختار سازمانی
 کتاب حمله به عراق