کتاب مرگ نور

اثر طاهر بن جلون از انتشارات نشر چشمه - مترجم: محمدهادی خلیل نژادی-دهه 2000

با این رمان، طاهر بن هلون تفسیر ادبی از وحشت و لوبلی را که در هجده سالگی زندانیان مجازات تظمامارت در جنوب شرق مراکش نگهداری می شود، ارائه می دهد. زندانیان Tazmamart، که پس از ناپدید شدن نبرد - و قتل عام - اسکریپت در جولای 1971 زندانی شدند، در سکوت و در تاریکی، در یک بیابان شنی دور، به خاک سپرده شد. قفل شده بود، همانطور که در زمان لوئیس XI بود. در زندانهایی که ایستگاه ایستاده ای وجود نداشت، آنها در سخت ترین حالت غیرانسانی رنج مرگ زندگی می کردند.


خرید کتاب مرگ نور
جستجوی کتاب مرگ نور در گودریدز

معرفی کتاب مرگ نور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ نور


 کتاب بل کانتو
 کتاب پسران بد فوتبال
 کتاب خوشی ها و مصایب کار
 کتاب دوازده نشانه
 کتاب دورنمای کاسل راک
 کتاب اختراع هوگو کابره