کتاب مثلا برادرم

اثر اووه تیم از انتشارات افق - مترجم: محمود حسینی زاد-دهه 2000

کارل برادر جوان اووه تیم، داوطلب خدمت در شاخه‌ی نظامی «اس.اس» می‌شود و در بیمارستانی صحرایی جان می‌سپارد. نویسنده در رمان مثلاً برادرن با تحلیل یادداشت‌های روزانه و نامه‌های برادرش، زندگی خود، خانواده‌اش و- مهم‌تر از آن- سرگذشت بازماندگان جنگ را ترسیم می‌کند.


خرید کتاب مثلا برادرم
جستجوی کتاب مثلا برادرم در گودریدز

معرفی کتاب مثلا برادرم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مثلا برادرم


 کتاب متولد ماه آوریل
 کتاب من چرا این جوری ام؟
 کتاب راه نفوذ بر دلها
 کتاب رژیم جی.ال
 کتاب با چرا شروع کنید
 کتاب ذرات و جهان هستی