کتاب مثلا برادرم

اثر اووه تیم از انتشارات افق - مترجم: محمود حسینی زاد-دهه 2000

کارل برادر جوان اووه تیم، داوطلب خدمت در شاخه‌ی نظامی «اس.اس» می‌شود و در بیمارستانی صحرایی جان می‌سپارد. نویسنده در رمان مثلاً برادرن با تحلیل یادداشت‌های روزانه و نامه‌های برادرش، زندگی خود، خانواده‌اش و- مهم‌تر از آن- سرگذشت بازماندگان جنگ را ترسیم می‌کند.


خرید کتاب مثلا برادرم
جستجوی کتاب مثلا برادرم در گودریدز

معرفی کتاب مثلا برادرم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مثلا برادرم


 کتاب آینده دین و خدا در مسیحیت
 کتاب رو در رو با اینگمار برگمان
 کتاب اختراع قوم یهود
 کتاب توفان شن
 کتاب روزی که رهایم کردی
 کتاب راز اتاق تاریک