کتاب مارکسیسم دگراندیش

اثر دیوید رنتن از انتشارات نشر چشمه - مترجم: نسترن موسوی-دهه 2000

مارکسیسم دگراندیش به فشرده‌ترین کلام به گرایشی در اندیشه‌ی مارکسیستی اشاره دارد که در برابر مارکسیسم رسمی، دولتی، اردوگاهی، جزم‌اندیش و دستوری سر به خط نمی‌گذارد و از آن چه از مارکسیسم مجموعه‌ی قوانینی متصلب و خشک و نیز شریعتی رمزآلود می‌تراشد سر برمی‌تابد. اما پایداری این گرایش در برابر سنت رسمی به بهایی ارزان به دست نیامده و طی تاریخ اندیشه‌ی مارکسیستی، گرایش دگراندیشی همواره برای هستی خود جنگیده و طبعا در برابر سنت ریشه‌دار و گسترده‌ی مارکسیسم رسمی جریانی کوچک اما واجد قدرت معنوی بسیار بوده است


خرید کتاب مارکسیسم دگراندیش
جستجوی کتاب مارکسیسم دگراندیش در گودریدز

معرفی کتاب مارکسیسم دگراندیش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مارکسیسم دگراندیش


 کتاب 29 هدیه
 کتاب دلیل پریدنم
 کتاب قدرت ارتباطات
 کتاب در خیابانی که تو زندگی می کنی
 کتاب ویتگنشتاین پوپر
 کتاب نمایش اسپانیایی