کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه

اثر مجموعه ی نویسندگان-آنی اسپاروهاک از انتشارات آوای نور - مترجم: مجموعه ی مترجمان-اسماعیل زارعی زوارکی-دهه 2000
خرید کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه
جستجوی کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه در گودریدز

معرفی کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیازهای آموزشی ویژه


 کتاب راهنمای جامع خلاقیت کمبریج - جلد1
 کتاب راهنمای جامع خلاقیت کمبریج - جلد 2
 کتاب راهنمای عملی تدریس در کلاسهای درس بزرگ و پرجمعیت
 کتاب روابط عمومی بین المللی - جلد1
 کتاب روابط عمومی تخصصی - جلد 2
 کتاب روان درمانی کوتاه مدت