کتاب صید ماهی بزرگ

اثر دیوید لینچ از انتشارات بیدگل - مترجم: علی ظفر قهرمانی نژاد-دهه 2000

In this "unexpected delight,"* filmmaker David Lynch describes his personal methods of capturing and working with ideas, and the immense creative benefits he has experienced from the practice of meditation.

Now in a beautiful paperback edition, David Lynchs Catching the Big Fish provides a rare window into the internationally acclaimed filmmakers methods as an artist, his personal working style, and the immense creative benefits he has experienced from the practice of meditation.

Catching the Big Fish comes as a revelation to the legion of fans who have longed to better understand Lynchs personal vision. And it is equally compelling to those who wonder how they can nurture their own creativity.

Catching Ideas

Ideas are like fish.

If you want to catch little fish, you can stay in the shallow water. But if you want to catch the big fish, youve got to go deeper.

Down deep, the fish are more powerful and more pure. Theyre huge and abstract. And theyre very beautiful.

I look for a certain kind of fish that is important to me, one that can translate to cinema. But there are all kinds of fish swimming down there. There are fish for business, fish for sports. There are fish for everything.

Everything, anything that is a thing, comes up from the deepest level. Modern physics calls that level the Unified Field. The more your consciousness-your awareness-is expanded, the deeper you go toward this source, and the bigger the fish you can catch.


-from Catching the Big Fish
خرید کتاب صید ماهی بزرگ
جستجوی کتاب صید ماهی بزرگ در گودریدز

معرفی کتاب صید ماهی بزرگ از نگاه کاربران
دیوید لینچ در این کتاب سعی داره از تجربیاتش در مورد مدیتیشن حرف بزنه. شاید در نگاه اول کل فصول کوتاه کوتاه مرتبط با مدیتیشن نباشه اما دقیقا سعی داره بگه ایده‌های آثارش چطور براش هویدا می‌شن و چطور مدیتیشن در طول روز و زندگی روزمره بهش کمک کرده. لینچ از شیرجه عمیق به درون خویش حرف می‌زنه و ما رو تشویق می‌کنه برای زندگی بهتر، دنیایی بهتر، شکوفایی و خلاقیت به مدیتیشن رو بیاریم و خودش هم بنیاد خیریه‌ای تشکیل داده که کمک می‌کنه به مدارس مناطق مختلف آمریکا برای رسیدن به آموزش آگاهی محور و صلح جهانی از طریق مدیتیشن و تمامی پول فروش این کتاب هم در اون بنیاد خرج می‌شه.

مشاهده لینک اصلی
لذت بردن از داخل و خارج از آن. این واقعا تنها سطح موضوعی است که ادعا می کند در مورد آن صحبت می کند، یعنی خلاقیت. بعضی از ایده ها شیرین و الهام بخش هستند، اما پس از خواندن آن احساس ناخوشایند شد ... در واقع، احساس کردم عمیقا گم شده و غمگین. من فکر می کنم آن را مانند دور زدن در یک دریاچه بزرگ در یک روز گرم از خیره دور. در حال حاضر هر چند، عشق، لوایح پرداخت می شود وجود دارد.

مشاهده لینک اصلی
این خواندن فوق العاده بود! الهام بخش، نشاط بخش و جالب برای هر کسی که دوست دارد دیوید لینچ تا آنجا که من انجام دهد. من به تازگی به یک کلاس فیلمنامهنویسی رفتم که عصبی مشابه (هنری به عنوان راهی برای غنی سازی زندگی شما) بود. شروع به باور داشتن ..

مشاهده لینک اصلی
واژه های حکمت از دیوید لینچ - زندگی، فیلم سازی، مدیتیشن، خلاقیت، جهان، فیلم هایش و غیره. او واقعا به روش پردازش ساختن هنر سینمایی آگاه است، اما همچنین یک دیدگاه خوش بینانه در نگاه دشوار او به جهان است. نسخه صوتی این کتاب باید برای هر فن باشد.

مشاهده لینک اصلی
بسیار سبک، سریع خواندن او بسیار خوش بین و باز است، که شگفت آور با توجه به تاریکی و خشونت فیلم هایش است.

مشاهده لینک اصلی
لینچ بعضی از سوءاستفاده ها را برای عشق مسیحی خود به مدیتیشن می پذیرد، اما این خواندن جالب بود. او به نظر می رسد بسیار منطقی در سراسر و افکار خود را در مورد فیلم بسیار عالی است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب صید ماهی بزرگ


 کتاب باور کنید تا ببینید
 کتاب ازدواج ناشیانه
 کتاب آنچه زنان می خواهند مردان بدانند
 کتاب به هیچ کس نگو
 کتاب بعد از تاریکی
 کتاب آوریل سرخ