کتاب صهبای خرد

اثر مهدی امین رضوی از انتشارات سخن - مترجم: مجدالدین کیوانی-دهه 2000

کتاب «صهبای خرد» نوشته مهدی امین رضوی شرح احوال وآثار حکیم عمرخیام نیشابوری فیلسوف، ریاضی‌دان، ستاره‌شناس و رباعی سرای ایرانی در دورهٔ سلجوقی است.
صهبای خرد شاید نخستین اثر جامع به زبان انگلیسی می‌باشد که خیام نیشابوری را در جمیع جهاتش بررسی می‌کند: خیام فیلسوف، منجم، ریاضیدان، صوفی و شاعر، از آنجا که این حکیم ایرانی در غرب عموما به عنوان شاعری خوش باش، تن‌آسان و اهل عیش و نوش معرفی شده، و به رغم آوازه بلندش در آمریکا و اروپا، چهره تحریف شده‌‌ای از او در ذهن بسیاری از فرنگیان ترسیم شده است، نویسنده این کتاب، مهدی امین رضوی، که از پس سال‌ها اقامت در آمریکا هنوز به هم ولایتی خود، حکیم نیشابور عشق می‌ورزد، کوشیده تا با معرفی ابعاد گوناگون این شخصیت یگانه، تصویری حتی المقدور حقیقی از او فراروی غربی‌ها بگذارد و به نسل فعلی آمریکایی و اروپایی حالی کند که خیام واقعی نه آن است که خود و پدرانشان غالبا می‌پنداشتند.
نویسنده، همچنین سرگذشت کاملی از «خیامی» را به دست می‌دهد که پس از ترجمه فیتز جرالد انگلیسی از رباعیات منسوب به وی در غرب بر سر زبان‌ها افتاد. و از پی آن، باشگاه‌ها به نام خیام در آمریکا و اروپا برپای شد و شاعران و نویسندگان تحت تأثیر جادویی پیر نیشابور شعرها سرودند و به تقلید از او «رباعیاتی» ساختند.


خرید کتاب صهبای خرد
جستجوی کتاب صهبای خرد در گودریدز

معرفی کتاب صهبای خرد از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب صهبای خرد


 کتاب دائره المعارف قرآن(6)
 کتاب یادگیری جامع اندیشی
 کتاب واقعی باش
 کتاب میزل و مالوکی جان
 کتاب میزل و اژدهاخان
 کتاب میزل و خشمبان