کتاب شناخت مردم

اثر مایکل هال از انتشارات ارجمند - مترجم: پویا امامی کردکندی-دهه 2000
خرید کتاب شناخت مردم
جستجوی کتاب شناخت مردم در گودریدز

معرفی کتاب شناخت مردم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شناخت مردم


 کتاب هیچکاک در مقام فیلسوف
 کتاب ریاضیات و مونالیزا
 کتاب مواجهه با مرگ
 کتاب تفکر در میانه دلوز و کانت
 کتاب تاریخ علم
 کتاب ساسانیان