کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند

اثر آرتور آسا برگر از انتشارات علم - مترجم: کامبیز حیدرزاده-دهه 2000
خرید کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند
جستجوی کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند در گودریدز

معرفی کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند


 کتاب ترانه های باب دیلن دهه ی 1985-1970
 کتاب محفل عوضی ها
 کتاب انفجار بزرگ
 کتاب یک دسته گل بنفشه
 کتاب هنری زلزله و پرستار لولو خورخوره
 کتاب این داستان یک جورهایی بامزه ست