کتاب دکترین شوک

اثر نائومی کلاین از انتشارات اختران - مترجم: میرمحمود نبوی-دهه 2000

دکترین شوک این گونه عمل می‌کند: در اثر فاجعه اصلی (مثلاً یک کودتا، حمله تروریستی، فروپاشی بازار، جنگ، سونامی، یا طوفان)، یک حالت شوک جمعی بر تمام جمعیت مستولى می‌شود. فرو ریختن بمب‌ها، موج ترور، و طوفان‌های درهم کوبنده در خدمت سست کردن و به راه آوردن کل جامعه قرار می‌گیرد، درست همان‌طور که موزیک کرکننده و ضربات درون سلول بازجویی، زندانی را سست می‌کند و به راه می‌آورد. مثل زندانی وحشت‌زده‌ای که اسامی رفقایش را لو می‌دهد و از باورهایش رو گردان می‌شود، جوامع شوکه شده نیز غالباً از چیزهایی که در حالت عادی سرسختانه از آنها محافظت می‌کردند دست برمی‌دارند.


خرید کتاب دکترین شوک
جستجوی کتاب دکترین شوک در گودریدز

معرفی کتاب دکترین شوک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دکترین شوک


 کتاب من رو یادت هست
 کتاب خانه
 کتاب بی سواد و فرقی نمی کند
 کتاب هنری زلزله پولدار می شود
 کتاب هتلی در کنج تلخ و شیرین
 کتاب هنر بعد از 1960