کتاب در باب آنارشیسم

اثر نوام چامسکی از انتشارات افکار - مترجم: رضا اسکندری-دهه 2000

آنارشیسم صورتی رادیکال از تردید و تشکیک در ساختارهای استیلا، اقتدار و سلسله مراتب در زندگی انسانی است؛ از خانواده های پدرسالار در سطح خرد تا نظام امپریالیستی در سطحی کلان.
آنارشیست ها از صاحبان قدرت می خواهند تا سندی در تایید داعیه هایشان درباره ی مشروعیت اقتدارشان ارائه کنند. آن ها بر این عقیده اند که اگر صاحبان قدرت قادر به توجیه نظام سلطه ی خود نباشند، باید آن نظام را سرنگون کرد و چیزی آزادتر و عادلانه تر به جایش نشاند.
نوام چامسکی - نویسنده، فعال سیاسی و آنارشیست - در کتاب در باب آنارشیسم و بنیادهای اندیشه ی آنارشیستی را به صورت مجمل اما عمیق مرور می کند.
این کتاب با نفی مفهوم پردازی آنارشیسم در مقام اندیشه ای صلب و با به بحث گذاشتن خطوط تداخل و خلط میان آنارشیسم و سوسیالیسم، می کوشد تا چالشی ایجاد کند، ذهنی را برانگیزد و الهام بخش باشد. در باب آنارشیسم سنگ محکی است شایای زمانه ی ما تا بتوان کنشگران سیاسی را با آن به محک آزمون گذاشت. همچنین درآمدی بنیادین است برای هر آن کسی که به تعمیق دانش و دریافت خود، چه از آنارشیسم و چه از اندیشه های چامسکی علاقمند است.


خرید کتاب در باب آنارشیسم
جستجوی کتاب در باب آنارشیسم در گودریدز

معرفی کتاب در باب آنارشیسم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در باب آنارشیسم


 کتاب ایده عالی مستدام
 کتاب تنهایی اعداد اول
 کتاب قصر شیشه ای
 کتاب با گروتفسکی: تئاتر فقط یک فرم است
 کتاب تو را دوست دارم چون نان و نمک
 کتاب گیلیاد