کتاب حسرت نمی خوریم

اثر باربارا دمیک از انتشارات نشر ثالث - مترجم: زینب کاظم خواه-دهه 2000

هیچ چیز برای حسادت به زندگی شش کره شمالی در طی پانزده سال نرسیده است - یک دوره پر هرج و مرج که مرگ کیم ایل سونگ را نشان می دهد، افزایش بی قاعدهی قدرت پسرش کیم جونگ ایل و ویرانی قحطی فراگیر که یک پنجم جمعیت را کشت. دمیچ ما را در داخل کشور عمیق می کند، فراتر از سانسور دولتی. از طریق گزارش گیری دقیق و حساس، ما شاهد شش موضوع هستیم - به طور متوسط شهروندان کره شمالی - عشق می ورزند، خانواده ها را پرورش می دهند، پرورش آرمان ها و تلاش برای زنده ماندن. یکبار دیگر، زمانی که متوجه شدیم دولتشان آنها را خیانت کرده است، لحظات را تجربه می کنیم.


خرید کتاب حسرت نمی خوریم
جستجوی کتاب حسرت نمی خوریم در گودریدز

معرفی کتاب حسرت نمی خوریم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب حسرت نمی خوریم


 کتاب عدالت
 کتاب درمانگر
 کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد
 کتاب حافظه و تمرکز خود را تقویت کنید
 کتاب فلسفه عشق
 کتاب دریاچه کلاغ