کتاب جست و جوی یکهویی به روش دیویی

اثر تونی بازئو از انتشارات میچکا (مبتکران) - مترجم: فرمهر منجزی-دهه 2000
خرید کتاب جست و جوی یکهویی به روش دیویی
جستجوی کتاب جست و جوی یکهویی به روش دیویی در گودریدز

معرفی کتاب جست و جوی یکهویی به روش دیویی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جست و جوی یکهویی به روش دیویی


 کتاب مولی و طوفان
 کتاب بازول گربه ی آشپزخانه
 کتاب هدف والا
 کتاب شهر اشباح (داستان مصور)
 کتاب زن چیست؟ مرد کیست؟
 کتاب پیروزی افکار هدفمند