کتاب ترجیع گرسنگی

اثر ژان ماری گوستاو لوکلزیو از انتشارات نیلوفر - مترجم: مهستی بحرینی-دهه 2000

1931، پاریس میزبان نمایشگاه استعماری است. اتل، 10 ساله، با ساموئل سلیمان، عموی خود می رود. دومی نگاه انتقادیتری به آنچه که میبیند بیشتر از او از موریس میآید. با این حال، کشف غرفه هند، تصمیم می گیرد به بهبود و بازسازی آن بر روی زمین آن را منو خانه.


خرید کتاب ترجیع گرسنگی
جستجوی کتاب ترجیع گرسنگی در گودریدز

معرفی کتاب ترجیع گرسنگی از نگاه کاربران
حیوانات به پروردگار تعلق دارند،اما حماقت از آن انسان است!

احساس غم نمی کرد،ولی با این حال اشک از چشمانش سرازیر می شد و متکایش را مرطوب می کرد در حالی که فکر می کرد این سوراخ فردا با بیداری پر خواهد شد،خوابش می برد.ولی پس از بیدار شدن مشاهده می کرد که رد زخم همچنان در دلش باقی ست..

مشاهده لینک اصلی
آدمی نمی‌تواند همه‌ی عمرش را به پرستیدن یک بت بگذراند.


کتاب توضیح خوبی بود بر این جمله.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ترجیع گرسنگی


 کتاب اسکار و خانم صورتی
 کتاب موهبت روان درمانگری
 کتاب بعد از تاریکی
 کتاب چگونه دیگران را مجذوب خود کنیم
 کتاب وسوسه ناممکن
 کتاب ویژگی های اساتید برتر