کتاب تارک دنیا مورد نیاز است

اثر میک جکسون از انتشارات نشر چشمه - مترجم: گلاره اسدی آملی-دهه 2000

From the pen of Mick Jackson, come these ten acclaimed tales. Featuring undertakers, dark forests, resurrected butterflies and a singularly mean-spirited horse, the stories are nevertheless rooted in the realistic and all too recognisable world of retirement, loneliness, and childhood boredom. By turns funny, scary and heartbreaking, they are always illuminating, and further evidence of one of the most original and brilliant imaginations in contemporary fiction.


خرید کتاب تارک دنیا مورد نیاز است
جستجوی کتاب تارک دنیا مورد نیاز است در گودریدز

معرفی کتاب تارک دنیا مورد نیاز است از نگاه کاربران
در ایران:
تارک دنیا مورد نیاز است (ده داستان تٱسف‌بار)؛ ترجمه‌ي گلاهر اسدی آملی، ویرایش سام فرزانه؛ تهران، نشر چشمه،‌ چاپ اول 1386

مشاهده لینک اصلی
.داستان های مورد علاقه ام جراح پروانه ها ، بی هیچ ردپایی و دزد دکمه ها بودن
فضای جالبی داشتند و بیشتر از اینکه تاسف بار باشند شیرین بودند. مثل کتاب های نوجوان ساده اما با معنی.
از چیزایی که خیلی دوست داشتم نشون دادن تفاوت انزوا طلبی با طردشدگی بود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تارک دنیا مورد نیاز است


 کتاب پنج گانه پرسی جکسون - دزد آذرخش
 کتاب بادبادک باز
 کتاب باب اسرار
 کتاب کریم خان زند
 کتاب آشنایی با ژان ژاک روسو
 کتاب مرگ در سامرا