کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره

اثر ویلیام گلسر از انتشارات سایه سخن - مترجم: عاطفه سلطانی فر-دهه 2000

In Counseling with Choice Theory, Dr. William Glasser takes readers into his consulting room and illustrates, through a series of conversations with his patients, exactly how he puts his popular therapeutic theories into practice. These vivid, almost novelistic case histories bring Dr. Glassers therapy to life and show readers how to get rid of the controlling, punishing I know whats right for you psychology that crops up in most situations when people face conflict with one another.


خرید کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره
جستجوی کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره در گودریدز

معرفی کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره


 کتاب 100 قانون بی چون و چرا برای موفقیت در تجارت
 کتاب سنگ صبور
 کتاب خانه ی خودمان
 کتاب تفکر خود را تغییر دهید،زندگی خود را متحول کنید
 کتاب فوق ستاره فروش شوید
 کتاب مثل هیچ کس