کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم)

اثر دنیل پیتر لاکس از انتشارات دانشگاه تهران - مترجم: امید بزرگ حداد-مجموعه ی مترجمان-دهه 2000
خرید کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم)
جستجوی کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم) در گودریدز

معرفی کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم)


 کتاب اکوفیزیولوژی گیاهی
 کتاب اطلس دایناسور
 کتاب فیزیولوژی غدد درون ریز و متابولیسم در دامپزشکی
 کتاب کارآفرینی
 کتاب دانشنامه نجوم و فضا
 کتاب دانشنامه ی بدن انسان