کتاب برخوردی کوتاه با دشمن

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات نیلوفر - مترجم: گلی امامی-دهه 2000

مجلۀ نیویورکر در سطح بین المللی به عنوان معیاری برای چاپ داستان های کوتاه شناخته شده است. بسیاری از نویسندگان سرشناش و صاحب نام جهان(و نه لزوما آمریکایی) که برخی، برنده جوایز مهم ادبی هم هستند، نخستین داستان های کوتاهشان را در این مجله به چاپ رسانده‏‌اند. انتخاب تعدادی داستان برای مجموعه‌ای از این مجلۀ هفتگی کاری است سهل و ممتنع. داستان‌ها هرچند جذابند ولی همگی قابل ترجمه نیستند، چه به دلایل «موردی»، چه فرهنگی و چه ترجمه شده از زبان دیگر. پس بر‌مبنای الگوی خاصی برگزیده نشده‌اند و به همین دلیل خطی ارتباطی میان آنها وجود ندارد. تنها وجه اشتراک آنها چاپ‌شدنشان در این مجلۀ معتبر ومعیار (برای داستان کوتاه) است.


خرید کتاب برخوردی کوتاه با دشمن
جستجوی کتاب برخوردی کوتاه با دشمن در گودریدز

معرفی کتاب برخوردی کوتاه با دشمن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برخوردی کوتاه با دشمن


 کتاب دریا
 کتاب برای یک روز بیشتر
 کتاب پل پوت
 کتاب سفر در اتاق تحریر
 کتاب پس لرزه
 کتاب هشت درس برای زندگی زناشویی شادتر