کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی

اثر فرانتس تراکسلر از انتشارات شیرازه - مترجم: حمیدرضا پیش بهار-دهه 2000
خرید کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی
جستجوی کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی در گودریدز

معرفی کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه ها و حکمرانی


 کتاب طوفان شمشیرها (جلد اول)
 کتاب موفقیت شغلی
 کتاب دانشنامه استنفورد : هرمنوتیک
 کتاب یکی مثل همه
 کتاب روان شناسی افسردگی
 کتاب داستان های علمی 1 (گذر زمین)