کتاب امپراتوری

اثر مایکل هارت از انتشارات قصیده سرا - مترجم: رضا نجف زاده-دهه 2000

عبور به امپراتوری در شامگاه حاکمیت دولت مدرن انجام می‌پذیرد. برخلاف امپریالیسم، امپراتوری دارای هیچ مرکز قدرت سرزمینی‌ای نیست و به مرزهای ثابت تکیه ندارد.‏
امپراتوری دستگاه فرمانروایی نامتمرکز و غیر سرزمینی‌ای است که قلمرو یکپارچه جهانی را در سرحدات وسیع و گشوده خویش به‌هم می‌آمیزد.‏
امپراتوری پیش روی ما قدرت عظیم سرکوب و ویرانگری را در دست دارد، اما این واقعیت به هیچ‌وجه نباید نوستالژی صورت‌های کهن سلطه را در ما برانگیزد. گذر به امپراتوری و فرایندهای جهانی شدن آن، امکانات جدیدی را برای نیروهای رهایی‌بخش فراهم می‌آورد.‏


خرید کتاب امپراتوری
جستجوی کتاب امپراتوری در گودریدز

معرفی کتاب امپراتوری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امپراتوری


 کتاب نظریه مقدماتی مجموعه ها
 کتاب من در کوبا یک جرمن شپرد بودم
 کتاب ثروت مشترک
 کتاب تجربه توپولوژی
 کتاب مبانی فیزیولوژی جانوری (جلد اول)
 کتاب زیست شناسی با رویکرد مولکولی 1