کتاب آن ها مشغول مردن اند

اثر آن سکستون از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سینا کمال آبادی-دهه 2000

تاریخ نشر: ۱۳۸۷

گزیده‌ای از اشعار آن سکستون، شاعر زن آمریکایی ۱۹۷۴-۱۹۲۸


خرید کتاب آن ها مشغول مردن اند
جستجوی کتاب آن ها مشغول مردن اند در گودریدز

معرفی کتاب آن ها مشغول مردن اند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ها مشغول مردن اند


 کتاب نه!نمی خواهم ببینمش
 کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی
 کتاب حفره ای تا آمریکا
 کتاب نبرد ترسناک برای پرواز و ستارگان و سیاره های ترسناک
 کتاب مجموعه آثار آنا گاوالدا
 کتاب تمام بازاریاب ها دروغ گو هستند، داستان تعریف می کنند