کتاب آن ها مشغول مردن اند

اثر آن سکستون از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سینا کمال آبادی-دهه 2000

تاریخ نشر: ۱۳۸۷

گزیده‌ای از اشعار آن سکستون، شاعر زن آمریکایی ۱۹۷۴-۱۹۲۸


خرید کتاب آن ها مشغول مردن اند
جستجوی کتاب آن ها مشغول مردن اند در گودریدز

معرفی کتاب آن ها مشغول مردن اند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ها مشغول مردن اند


 کتاب سوداگر
 کتاب تابستان گند ورنون
 کتاب فرشته درون
 کتاب برای یک روز بیشتر
 کتاب 10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ اجتماعی
 کتاب آخرین مستعمره