آتش زَندان داستان پنج سفر میان امید و خوف را روایت می کند سوار بر قطار رجا در گذر از ایران، از جنوب غربی کشور به شمال شرقی آن؛ دو سفر زمینی، دو سفر هوایی و یک سفر آبی.

داستان سیر و سلوک دو پدر و پسر است در پی جنگجویی و نامجویی و کامجویی. حوادث بر گرد روایتی شاهنامه وار قصه می شود از آن جا که از سالیان دور پیش از وقوع جنگ (١٣٥٩) رستم از شاهنامه به خواب پهلوانگی خراسانی از روایات دولت آبادی می آید و او را به خوزستان می فرستند تا از خاک ایران دفاع کند...

آتش زَندان اطلسی از نوشتارها و روایات رویا و اسطوره و حماسه و قصه و شعر و تاریخ و معرکه از جغرافیای طبیعی ایران است که در راه بازگشت قهرمان می بینیم در کشاکش این که کی قصه را بگوید، پدر یا پسر؟


خرید کتاب آتش زندان
جستجوی کتاب آتش زندان در گودریدز

معرفی کتاب آتش زندان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آتش زندان


 کتاب ژه
 کتاب منگی
 کتاب عوضی
 کتاب قصه های سرزمین دوست داشتنی
 کتاب فرزندان هورین
 کتاب رنت