کتاب های دهه 2000

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 2000
 کتاب دوستت دارم

کتاب دوستت دارم

اثر یارتا یاران از انتشارات دوران


 کتاب نیشخند ایرانی

کتاب نیشخند ایرانی

اثر جواد مجابی از انتشارات روزنه


 کتاب مجموعه اشعار جواد مجابی

کتاب مجموعه اشعار جواد مجابی

اثر جواد مجابی از انتشارات نگاه


 کتاب کنار غیب ایستاده ام

کتاب کنار غیب ایستاده ام

اثر جواد مجابی از انتشارات قطره


 کتاب قصه روشن

کتاب قصه روشن

اثر جواد مجابی از انتشارات نگاه


 کتاب شباهت های ناگزیر و اردشیر

کتاب شباهت های ناگزیر و اردشیر

اثر جواد مجابی از انتشارات نشر چشمه


 کتاب کتاب کوچک(39) گذر پرنده ای از کنار آفتاب

کتاب کتاب کوچک(39) گذر پرنده ای از کنار آفتاب

اثر محمد چرم شیر از انتشارات نیلا


 کتاب موسیو ابراهیم

کتاب موسیو ابراهیم

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات عطائی


 کتاب نمایشنامه روایت عاشقانه ای از مرگ

کتاب نمایشنامه روایت عاشقانه ای از مرگ

اثر محمد چرم شیر از انتشارات نشر نی


 کتاب اسکار و خانم صورتی

کتاب اسکار و خانم صورتی

اثر اریک امانوئل اشمیت از انتشارات کتابستان معرفت