کتاب های دهه 2000

معرفی معروف ترین داستان ها و کتاب های دهه 2000
 کتاب گزیده آثار گیتی سیف

کتاب گزیده آثار گیتی سیف

اثر گیتی سیف از انتشارات نشر نظر


 کتاب رویای فرشتگان

کتاب رویای فرشتگان

اثر مرتضی آوینی از انتشارات نشر نظر


 کتاب محدودیت صفر

کتاب محدودیت صفر

اثر ایهالیاکالا هولن - جو ویتالی از انتشارات کتیبه پارسی


 کتاب گارنیک در هاکوپیان

کتاب گارنیک در هاکوپیان

اثر گارنیک در هاکوپیان از انتشارات نشر نظر


 کتاب کوسه شکم پر 12میلیون دلاری

کتاب کوسه شکم پر 12میلیون دلاری

اثر دن تامپسون از انتشارات بیدگل


 کتاب نقال فیلم

کتاب نقال فیلم

اثر ارنان ریورا لتلیئر از انتشارات آگه


 کتاب روبرتو بولانیو

کتاب روبرتو بولانیو

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات نشر ثالث


 کتاب یک رمانک لمپن

کتاب یک رمانک لمپن

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات ماهی


 کتاب آخرین غروب های زمین

کتاب آخرین غروب های زمین

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات نشر چشمه


 کتاب شب هنگام در شیلی

کتاب شب هنگام در شیلی

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات مروارید